Bøndene i Kasarani

IMG_5068.JPGweb

Bøndene i Kasarani

Noen har lest om bøndene i Kasarani i tidligere nyhetsskriv og på vår facebook side «Stop grabbing  Kasarani Stadium». Her får dere historien samlet.

 

Hva skjedde?

Vi vet enda ikke hvem som sto bak forsøket på å ta områdene som bøndene har fått lovlig rett til å dyrke. De omtrent 40 familiene som har gått sammen om å dyrke hver sine teiger på området, ble forsøkt presset bort fra området øverst i Mathareslummen av beitende Masai kuer og kriminelle ungdomsgjenger. Det ble plutselig i fjor høst reist mer enn 30 små bygninger midt i de oppdyrkede områdene. Masaiene sendte to ganger en hel kvegflokk inn i åkrene som spiste opp hele avlingen. De ble anmeldt til politiet, men klarte å bestikke seg fra deg hele, så bøndene fikk ikke noen erstatning for tap av to avlinger. Bøndene er blitt truet og fysisk forstyrret i arbeidet og er blitt jaget og forfulgt ved flere anledninger.

 

Møte med flere myndigheter.

Etter et møte med representanter fra Presidentens og Sportsministerens kontor, lokal myndigheter, ledelsen ved Kasarani Sportssenter og lederne for bøndene, ble det bestemt at bøndene skulle utstyres med adgangskort utstedt av Kasarani Sportssenter, slik at de kriminelle stråmennene og Masaiene, ikke lenger kan få adgang til området. Politiet er pålagt å arrestere alle uten identitets- og adgangskort. Det har også skjedd.

 

Hvem kan stå bak?

Det er to forhold som gjør Noracta undrende til hvem som kan stå bak.

På møtet påsto representanten fra Sportsministeriet at den eneste måten å hindre en fortsatt konflikt i området ville være å nekte alle, både bøndene, Masaiene og de kriminelle ungdomsgjengene å komme inn i områdene. Det ville i så fall kun tjene «the Land grabbers». Da reagerte lederen av Sportssenter sterkt. Han slo fast at bøndene allerede på dette tidspunkt var utstyrt med identifikasjon og adgangskort til området og at det ikke ville komme på tale å gå tilbake på den inngåtte avtalen. Det er tydelig at bønden, de lokale myndighetene og Kasarani stadion har samme interesse: å beskytte jorda i dalsiden ned mot elva mot erosjon og utarming. Derfor har farmerne lovet å plante trær for å skape en økologisk balanse og harmoni mellom trær og hage vekster i området.

 

Det andre som undrer oss er at stråmenn allerede på dette tidspunktet var begynt å selge deler av jordstykkene til andre. Flere krevde nå at bøndene måtte vike for dem som på falskt grunnlag var lurt til å kjøpe flere av teigene som bøndene hadde juridisk rett til å dyrke. Flere bønder ble angrepet av kriminelle, truet og jaget bort. I denne perioden var det farlig og utrykt for dem å dyrke jorda.

 

Face bokk siden «Stop grabbing Kasarani Stadium»

Kasarani Sportssenter er et ikon i Kenya. Det er opprettet av tidligere President Daniel Arap Moi. Vi undres om vår face book side kan ha hatt en viss betydning ved enkelt å fortelle om den urett som var i ferd med å bli begått mot en gruppe på 40 bondefamilier i Mathareslummen som holdt på å miste sitt livsgrunnlag. Men ikke bare mot bøndene; at dette området rundt Kasarani Stadium sto i fare for å bli tatt av landgrabbers. Mange har vært innom og sett på den. Kanskje også høyt oppe i byråkratiet? Vi håper det fortsetter.

 

Politiaksjon i Kasarani

Like etter møtet med myndighetene i fjor høst i Kasarani, ble området en morgen oversvømt av over 20 politibetjenter og to gravemaskiner. Politiaksjonen førte til at alle strukturer som var ulovlig satt opp på området ble jevnet med jorden. Alle bygningsmaterialene ble neste natt stjålet av de samme ungdomsgjengene som hadde satt dem opp. Hauger med byggesteiner ligger igjen. Politiet arresterer nå inntrengere til området som ikke har godkjent adgangstegn. Farmerne kan nå igjen dyrke jorda i fred og siste høst gav den beste avling av mais i manns minne. Noracta har ved støtte fra Plant et Tre bygd et vanningsanlegg med pumpe og har sørget for at farmerne kom i gang ved å gi frøplanter. Nå plantes det en solid hekk med sterke pigger rundt hele området for å holde dyr ute.

 

Lederne betaler en høy pris.

Lederen for grupperingen av bøndene har flere ganger så vidt sluppet unna forfølgere. En periode måtte familien rømme sin egen leilighet på grunn av sikkerhetsrisikoen.  De som har stått for salget av teigene og byggingen av strukturene har mistet sine ulovlige inntekter og er selvfølgelig misfonøyde, mens lederne av prosjektet i lang tid har mistet sin frihet og har i lang tid vært utsatt for alvorlige trusler. Vi håper politiet fortsatt vil følge nøye med i Kasarani slik at de som ulovlig forfølger andre kan bli tatt og stoppet.  Face book siden Stop grabbing Kasarani Stadium, vil fortsatt følge med og rapportere om det som skjer.

 


Vann i kranene

IMG_5257_cropweb

Endelig kom vannet i kranene i Kaputei. Etter nesten 16 mnd.  med finansiering, prosjektering, boring og montering var det tid for fest. Søndag 10. februar ble en stor festdag for Masaiene i Kaputei. En dag som for mange betyr slutten på lange vannturer og hardt slit for det daglige vannet til mennesker og dyr. For oss var det slutten på et vannprosjekt, for dem var det begynnelsen på en ny epoke i livet. Ikke rart at det var festgudstjeneste i mange timer. Denne ble avsluttet med offisiell åpning av brønnen. Noen små justeringer gjenstår for fullstendig sluttføring av arbeidet. Men 10 februar 2013 var en historisk dag for mange. Vannet rant i kranene og noen tårer rant også i glede denne dagen. Takk til alle som har vært med å bidratt til dette prosjektet. Masaiene danset for dere.

Du kan se en liten video fra prosjektet ved å klikke her.


Vann til Kadiado i Rift Vally.

Vann finale

I november 2011 startet det en innsamling til vann i Kadiado. Etter godt forarbeid startet boringen opp nå i sep. Fredag 22 sep. fikk vi være med på finaleboringen de siste meterne ned til 200 m dybde. Hullet er nå ferdig boret og klart for neste trinn som er å få på plass pumpeanlegget. Det var en stor dag for innbyggerne som når alt er på plass får en mye lettere hverdag med rikelig med vann. Prognosene viser nå at anlegget vil gi ca 10 000 liter pr. time.


Siste innlegg

Kategorier

Arkiv