OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Vi skaper muligheter i Nairobis slumområder!

Noracta driver utviklingsarbeid på de fattiges egne premisser etter en modell Hans Nielsen Hauge brukte for 200 år siden i Norge. Vi tar deres eget verdensbilde på alvor og kombinerer derfor opplæring med åndelig og sosial støtte, økonomisk drahjelp og kompetanseoverføring. Vi gir fattige mennesker i slummen mulighet til å starte egne virksomheter, skoler o.s.v. Små menigheter utvikles til å være både åndelige og praktiske vennesamfunn og arnesteder for næringsutvikling. Modellen som virket på Hauges tid, fungerer i Nairobis slumområder i dag.

Drømmen er å skape en grasrotbevegelse blant fattige kirker i Øst-Afrika hvor pastorer og medlemmer frigjøres fra slummen til et verdig liv i familie, menighet og i økonomisk virksomhet.  

Dersom du vil se noe av Noractas arbeid kan du trykke her.

Vil du vite mer om hvem og hva Noracta er kan du trykke her.

Vil du vite mer om hvorfor vi bruker modellen etter Hans Nilsen Hauge kan du trykke her.

Noracta`s Partner Organisasjoner

Noracta samarbeider med organisasjoner som deler vår målsetting og støtter vår virksomhet. At en organisasjon er ”Partner” betyr at organisasjonen har spesiell strategisk betydning for Noracta`s formål og at Noracta kan ta på seg å samle inn midler til arbeid av felles interesse.

Hans Nielsen Hauge
Hans Nielsen Hauge:

Haugeinstituttet skal være et ressurssenter og en pådriver til etisk tenkning og praksis innen moderne næringsliv, organisasjonsliv, arbeidsliv og utdanning basert på arven etter Hans Nielsen Hauge. Med basis i Hans Nielsens tenkning og praksis, skal Haugeinstituttet sette fokus på den etiske dimensjonen innenfor de tre hovedområder: Ledelse. Entrepenørskap og Handel og miljø.

Se nettsiden

Daraja La Tumaini DLT betyr” Bro for Håp” og er et nettverk av pastorer som arbeider i de fattigste slumområder i Nairobi og som anvender frivillige ressurser.

DLT sin visjon, misjon og verdier kan de finner her. Engelsk tekst.

Daraja La Tumaini arrangerer Haugekonferanser i ulike deler av slummen. Manuskriptet for presentasjonen av Hauge på disse konferansene kan du finne  her. Engelsk tekst.

Daraja La TumainiA Haugian Movement in Kenya. Klikk her. Engelsk tekst.

Daraja`Nia  betyr ”Bro Intensjoner”. Selskapet er registrert som en ”non profit” organisasjon for å være en strategisk partner for Noracta og Daraja La Tumaini. Kjernevirksomheten til Daraja`Nia (DN) er å assistere DLT og dets partnere i Kenya.

  BereanSafari Instituttet:

Berean Safari (BS) er et lederinstitutt i Øst Afrika, startet av Eric Miller og regnes som en svært viktig partner for både Daraja La Tumaini og Noracta. Organisasjonen driver regelmessig trening av lederne i Daraja La Tumaini, særlig når det gjelder bibelkunnskap og kristent lederskap.

De siste elleve årene har BereanSafari invitert til en internasjonal bibelstudie konferanse, for ledere fra hele verden. Konferansene har blitt holdt i Kenya. BereanSafari har som mål å oppmuntre og drive lederutvikling gjennom en dypere forståelse av Gud gjennom Hans Ord.

Se Nettsiden til Berean Safari

[/four_fifth]

  Plant et Tre er vår viktigste samarbeidspartner i forhold til planteskolene våre og treplanting. Les mer om Plant et Tre her.

 


Autorisert regnskapsfører Siri Beate Gundersen, ADB-SENTERET AS, Mandal

Autorisert revisor Thor Ståle Hansen, TEAM REVISJON AS, Mandal