IMG_5116.JPG web

Menighet er mer enn gudstjeneste 

Noracta driver utviklingsarbeid etter en modell Hans Nielsen Hauge brukte for 200 år siden i Norge. Vi kombinerer opplæring og åndelig- og sosial støtte med økonomisk drahjelp og kompetanse. Vi gir fattige mennesker i slummen mulighet til å starte egen virksomhet. Små menigheter utvikles til å være både åndelige og praktiske vennesamfunn og arnesteder for utvikling av næringsvirksomhet. Modellen som virket på Hauges tid fungerer i Nairobis slumområder i dag.

Arven fra Hauge

Noracta har utviklet gode rutiner for desentralisert opplæring, der vi forsøker å snu deres tankesett ved å spre Hauges verdier.

Vi driver regelmessig opplæring basert på de haugianske verdiene gjennom

    • Ledertrening.
    • Bibelstudier etter manuskriptmetoden.
    • Sjelesorg.
    • Prekenopplæring.
    • Entreprenørskap.
    • Sparing og personlig økonomi

 

Dette gjør vi bl.a. med Haugeseminarer. Der deltakerne gjennom foredrag og gruppesamtaler får en teoretisk og praktisk innføring i de haugianske verdiene og hvordan de påvirker deres hverdag. Dette for at de kan bringe disse verdiene videre i sine nærmiljøer.

Noracta arbeider på de fattigstes egne premisser. Vår felles drøm er å skape en Haugiansk grasrotbevegelse blant fattige kirker i Øst-Afrika hvor pastorer og medlemmer frigjøres fra fattigdom til et verdig liv i familie, menighet og i økonomisk virksomhet.

Opplæringsstruktur i Daraja La Tumaini.

Pastors Leadership Team

Det er ledelsen av DLT og består av 7 medlemmer fra 7 forskjellige deler av slummen. De møtes annenhver uke til dags konferanse med opplæring i Bibelstudier og Ledertrening. De diskuterer og beslutter programmer og drift av DLT, avgjør strategi og mission saker og tar alle beslutninger vedrørende DLT.

Support Team

PLT støttes av Support team på 5 medlemmer som er et rådgivende og støttende team som dekker alt fra administrativ støtte, tilgang på ressurser utenfra, ledelse, teologisk veiledning og gjennomførings kompetanse på alle sider ved arbeidet.

Regional Team

Regionale team på opp til 15 medlemmer er organisert i forskjellige regioner av slummen og flere landområder i Kenya. De møtes en lørdag i måneden for fellesskap, bibelstudier og annen opplæring innen for ledelse, undervisning, prekenlære, helse, økonomi og utvikling. Målet er å spre livet og ideene om Hans Nielsen Hauge og hans eksempel og ta opp viktige spørsmål og opplæring som skal videreføres til menigheter i regionene.

Joint Meetings

3 ganger i året samles alle medlemmene av opplæringsteamene til en fellessamling. Her formidles og diskuteres visjoner og strategier og opplæring i Bibelstudier og alle ovenfornevnte temaer. Det er en samling for å markere DLT`s identitet, styrke og bredde som en Haugiansk bevegelse.