OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Bringer arven fra Hauge til Kenya 

I Nairobi bor mer enn 60 prosent av byens befolkning i slummen.

De aller fleste er kristne, og mange ber til Gud om hjelp ut av nøden. Eller de tror på skjebnen – det var slik livet ble, og slår seg til ro med det.

Vi tror imidlertid på at når Gud har gitt deg et talent til å klare forretningsdrift, har du en plikt til å jobbe hardt for å klare og selv skaffe penger.

Med denne tankegangen har Noracta engasjert en ledergruppe på sju pastorer i slummen i Nairobi til å spre budskapet om at de fattige må utnytte sitt eget talent gitt av Gud. Med hjelp av disse pastorene arrangerer Noracta Hauge konferanser i slummen slik at enda flere skal lære, for så lære videre.

Gjennom dette opplæringsarbeidet sprer vi arven og verdiene etter Hans Nilsen Hauge videre til dagens Kenya.

Eieren av kjøttbutikken, (se bilde under) Alois Were Anyango, er ikke i tvil. » Før tenkte jeg at mitt liv var styrt av Gud. Nå skjønner jeg at jeg selv må jobbe hardt for å brødfø min familie.»

Sparegrupper

Noracta har en tanke om at ingen er for fattige til å spare. Noen vil kanskje protestere og si det er de. Men vår tanke er at dersom du klarer å spare noen få skilling i uka vil du på sikt ha en egenkapital som kan åpne nye muligheter. Det er også en annen viktig faktor ved sparing. Dersom du ut fra det lille du har klarer å legge til side litt, viser du en evne til å ta styringen over egen økonomi. For å stimulere til sparing og dermed hjelpe til mer økonomisk planlegging, har vi sparegrupper i de enkelte menighetene. Dette er med på å gi mulighet for mikrofinans og lån ved oppstart av egen virksomhet.

Oppstart av små bedrifter.

Vi bruker små lån som virkemiddel for å fremme næringsutvikling og mobiliserer for sparing slik at flere etter hvert kan få lån.  Flere utvikler sine forretnings ideer slik Hans Nielsen Hauge utviklet sitt nettverk av små bedrifter. Dette er en krevende prosess der vi tilrettelegger for gode modeller slik at de kan lykkes med sine foretak. Vi holder kurs i å utvikle forretningsplaner og har startet mange små bedrifter. Vi har identifisert flere ledere i de små fellesskapene, som vi skal fortsette å arbeide med. Følgende bedriftstyper er nå etablert: barneskoler, planteskoler/gartnerier, kjøttbutikk, salg av telefontid og overføring av penger, produksjon av matvarer, salgssamarbeid, te og kaffe, kaffebarer, skredder, sveiseverksted, transport, bakeri etc.

Forholdene i slummen er så vanskelige for de fattigste at vanlig mikrofinans er krevende å få til å lykkes. Erfaring viser at hvis det kan gis et startstilskudd i forbindelse med det første lånet, så er forutsetningene bedre for å få en næringsvirksomhet bærekraftig.

Vi legger stor vekt på å fremme en forretningsetikk som Hans Nielsen Hauge sto for. Det blir godt tatt i mot og er helt nødvendig som en motvekt til den korrupsjon som preger slumområdene. Derfor legger vi vekt på å kjenne alle godt, før de får noen form for støtte. Vi vektlegger nøysom livsstil og arbeider med å utvikle talentene til våre venner.