OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Treplanting    

Arbeidet med planteskoler og treplanting er godt i gang med støtte fra Plant et Tre, en norsk organisasjon.

Ideen er å engasjere hele familien i arbeidet med produksjon og salg av frøplanter, trær og grønnsaker.

Det er gitt støtte til familieplanteskoler i området rundt Nairobi, Central Province og Western Kenya.

Hvorfor treplanting?

Viktigheten av treplanting i Afrika var det kanskje ikke så mange som hadde tenkt over før Wangari Maathai fikk Nobels fredspris i 2004, nettopp for sin innsats for treplanting i Afrika. Men når du ser det Kenyanske landskapet og møter Kenyanere som viser sin overbegeistring for Wangari Maathai skogen i Nairobi, da skjønner du viktigheten av treplanting.

Kenya er nesten hugget ren for skog. En av hovedgrunnene til dette er behovet for brensel. Når skogen forsvinner brer ørkenen om seg, noe som igjen fører til dårlige beiteområder og skrinn jordbruksjord. Det er derfor viktig å snu denne negative spiralen slik at det på sikt blir bedre forhold for jordbruk og beitedrift.

Noen glimt fra planteskolene.

Denne rapporten finnes bare på engelsk, men vi anbefaler likevel å ta en titt her for om ikke annet å se på bildene.