OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Utvikle en skolekjede

Hauge Education Centres, som er vår skolekjede, vil gi de fattigste en mulighet til å få seg en utdannelse.

På den måten gir vi barna en sjanse til å komme seg ut av fattigdommen på sikt. Vi ønsker å bygge en skolekjede med mange Hauge skoler. Skolene bygger på Hauges verdigrunnlag, i tillegg til offisielle Kenyanske læreplaner. For å skape enhet i skolekjeden, satser vi på noen fellessamlinger for skoleeiere og lærere, der det kan bygge en felles plattform med utgangspunkt i Hauges verdier.

Her kan du lese mer om vårt skolearbeid.

Du kan se en liten film fra skolene her.

Starten på eventyret

I nyhetsbrevet i desember 2010 var det en oppfordring til å støtte skolearbeidet i slummen. Denne utfordringen tok lærere og elever på 5. og 6. trinn ved Østensjø skole i Oslo. Bakgrunnen for vårt engasjement var at en av lærerne hadde besøkt en av menighetene i Kibera den sommeren og sett det sparsomlige materiellet de hadde til å drive skole med. Da elever og kollegaer fikk se bilder og film fra slummen ble ønsket om å gjøre noe konkret sådd. De lagde et «Barn hjelper barn» prosjekt der det på ulike måter ble satt fokus på barn i slummen. I tillegg til at elevene på eget initiativ solgte kaffe, muffins/boller o.l. i nærområdet, hadde de et bokloppemarked på skolen. Alt i alt samlet eleven inn 31 000 kr til skolemateriell. Mange av elevene ville også gi bort farger, blyanter og annet materiell som kunne tas med da læreren dro tilbake i februar 2011 Dette ble kjærkommene gaver til skolene.

Dette ble starten på det som nå er Hauge Education Centers. Vi startet med 4 skoler i februar 2011, og nå har flere kommet til. Målet er mange små og nære skoler der barna bor.

Utdanning er et langsiktig prosjekt.

Kenyas president sa i 2011 på norsk tv at den raskeste og sikreste veien ut av fattigdom er via utdannelse. Med andre ord er det ingen «hurtigkur» for å bekjempe fattigdom. Men ved et langsiktig og strategisk arbeid har vi en mulighet til å hjelpe noen ut av bunnløs fattigdom.

Vi må aldri miste troen på at det kan skje endring. Av erfaring ser vi at det skjer mye der mennesker får opplæring og utfordring til å skape sin egen framtid.

Hauge Education Senters Skal få være en del av barnas mulighet til å skape sin framtid og få oppfylt sine drømmer.