OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Et vannprosjekt tar form.

En liten Masai landsby trengte vann i tørketiden til mennesker og dyr. 500-600 mennesker og 2000-3000 dyr trenger vann.

Slik det var måtte de gå 7 km for å hente rent vann. Dette gjorde  at mange dyr døde i tørketiden, noe som igjen førte til en vanskelig økonomisk situasjon der mat og inntekt forsvant.

Med et soldrevet vannsystem til rundt 170-180 000 NOK blir livet for disse menneskene endres radikalt.

En liten presentasjon av prosjektet med bilder og engelsk tekst finner du her.

I februar 2013 kunne vi feire åpningen av brønnen og vannet i kranene. En liten film fra hele boreprosessen og feiringen finner du her.

 

 

Livsviktig vann

Rent vann er helt nødvendig for at mennesker skal overleve. De fleste av oss tar rent vann, og mye vann som en selvfølge. Vi lar vannet renne slik at det enten blir varmt nok eller kaldt nok. Vann er mangelvare store deler av året i mange deler av verden, og ikke minst rent vann. Vannmangel fører mange steder til store helseproblemer og høy barnedødelighet. Mangelen på vann til planter og dyr gir skrinne avlinger og lite mat. Ved å sørge for en stabil vanntilførsel vil livsgrunnlaget forbedres betraktelig og hverdagen bli enklere for mange mennesker.

En daglig vanntur

En kvinne i Kaputei kan gå 7 – 10 km hver vei for å hente ei bøtte vann. Dette tar flere timer i varmen. Når hun kommer hjem venter hennes barn på rent vann. De ber om vann fordi de er tørste, men de får ikke drikke seg utørste da vannet skal rekke til for alle. En kvinne fortalte at barna må dele på ett glass vann slik at vannet varer til hun må hente nytt neste dag.

Ved å få på plass ett funksjonelt vannanlegg vil kvinnene i denne landsbyen og området rundt få et enklere liv og forholdene for mennesker og dyr vil bli radikalt forandret.