Om Oss

Noracta er på et dedikert oppdrag for å bekjempe fattigdom i noen av verdens mest fattige regioner. Vi oppnår dette gjennom utdannings- og informasjonsinitiativer, og støtter små bedrifter, fattige individer og lokalsamfunn.

Vi gir også bistand til gründere som blander fortalervirksomhet, sosial støtte og forretningsutvikling med kompetanseheving.

Med over et tiår med praktisk erfaring har vi en dyp forståelse av de avgjørende komponentene som er nødvendige for å bryte syklusen av fattigdom, både på individ- og samfunnsnivå. Vi tror helhjertet at utdanning tjener som grunnlaget for å unnslippe fattigdom.

kids playing on cable by gate during daytime
kids playing on cable by gate during daytime

En tryggere hverdag

Idrettssentrene våre tilbyr et trygt sted for barn å delta i fysiske aktiviteter, lære samhandling og utvikle viktige livsferdigheter.

Våre partnere

I vår reise mot å ha en meningsfull innvirkning, erkjenner vi at vi ikke kunne ha oppnådd våre mål uten den uvurderlige støtten fra våre partnere og de sjenerøse bidragene fra våre givere. Deres urokkelige engasjement har vært drivkraften bak vår suksess.